XII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Dziedzictwo Stoczni Gdańskiej, 18-19 czerwca 2021 r., Gdańsk

XI Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Dziedzictwo Sztuki Inżynieryjnej w procesach rewitalizacji. Doświadczenia Wałbrzycha, 21-22 listopada 2019 r., Wałbrzych

X Spotkanie FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

Budowanie doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, 25 września 2019 r., Bydgoszcz

IX Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Funkcjonowanie muzeum techniki w przestrzeni miejskiej – problemy i wyzwania – studium pomorskie, 13 czerwca 2019 r., Gdańsk

VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Miastotwórcza rola dziedzictwa sztuki inżynieryjnej – studium Zabrza, 14-15 listopada 2018 r., Zabrze

VII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Zarządzanie szlakami dziedzictwa technicznego – problemy i wyzwania, 14-15 czerwca 2018 r., Bydgoszcz

VI Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Edukacja w zakresie dziedzictwa technicznego – problemy i wyzwania, 23 kwietnia 2018 r., Szczecin

V Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Miastotwórcza rola dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, 11 września 2017 r., Poznań

IV Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Zarządzanie dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym oraz rola dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego, 28 czerwca 2017 r., Rzeszów

III Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Słownik biograficzny polskich odkrywców, wynalazców i pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki oraz Metoda TECHNITAS wartościowania dziedzictwa kulturowego techniki, 21 kwietnia 2017 r., Poznań