I Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Powołanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, 13 czerwca 2016 r., Gliwice