VI Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Edukacja w zakresie dziedzictwa technicznego – problemy i wyzwania, 23 kwietnia 2018 r., Szczecin

V Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Miastotwórcza rola dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, 11 września 2017 r., Poznań

IV Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Zarządzanie dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym oraz rola dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego, 28 czerwca 2017 r., Rzeszów

III Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Słownik biograficzny polskich odkrywców, wynalazców i pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki oraz Metoda TECHNITAS wartościowania dziedzictwa kulturowego techniki, 21 kwietnia 2017 r., Poznań

II Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Wartościowania obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki, 4 grudnia 2016 r., Poznań

I Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Powołanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, 13 czerwca 2016 r., Gliwice