Jak? Dlaczego? Po co? Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1875-1939). Pierwsze muzeum o charakterze technicznym w Królestwie Polskim.

Andrzej Damian Borsuk, 4-5 listopad 2021 r., Łódź (XIV Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Widzę – nazywam – rozumiem. Stymulowanie procesów poznawczych w edukacji muzealnej w zakresie kultury technicznej.

    mgr Paulina Długosz – kierownik Działu Edukacji Muzeum Miasta Łodzi XIV spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, EC-1 Łódź, , 4-5 listopada 2021 roku Muzeum Miasta Łodzi zostało powołane do życia 30 października 1975 roku (pod nazwą Muzeum Historii Miasta Łodzi). Kiedy rozpoczęło swoją działalność w mieście funkcjonowały już inne tego rodzaju placówki: Muzeum […]

„Skąd się bierze prąd? – czyli jak treść wpłynęła na formę multimediów w Centrum Nauki i Techniki EC1”

Dr Paweł BarczyńskiKierownik Działu Naukowo-DydaktycznegoCentrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. (XIV spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, EC-1 Łódź, , 4-5 listopada 2021 roku) Chcąc zaprezentować miejsce, w którym spotykamy się dzisiaj nie sposób nie sięgnąć w czasie wstecz – do czasów gazowego oświetlenia domów i ulic, pierwszych automobili, tramwajów konnych (choć te w Łodzi […]

Jak opowiadać o morskiej technice? Wybrane problemy edukacji muzealnej w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku w zakresie prezentacji zabytków techniki morskiej.

Przemysław Węgrzyn, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (XIV Forum SMSI, EC-1 Łódź, 4-5 listopada 2021 r.) W różnych oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku mamy wiele zabytków techniki morskiej udostępnianych zwiedzającym, zarówno w postaci wystaw stałych i czasowych, jak i w ramach działań edukacyjnych skierowanych do grup szkolnych oraz odbiorców indywidualnych. W tym drugim zakresie, […]

Aplikacje mobilne w muzeach – przegląd i trendy

Zuzanna Stańska – Moiseum (XIV spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, EC-1 Łódź, , 4-5 listopada 2021 roku) Jeszcze kilka lat temu temat aplikacji mobilnych był jednym z najbardziej omawianych na wszelkich konferencjach muzealnych, zarówno tych w kraju jak i za granicą. Każde muzeum chciało uczestniczyć w mobilnej rewolucji i wyjść naprzeciw domniemanym oczekiwaniom i przyzwyczajeniom […]

Interakcje na wystawach technicznych – wady i zalety poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia projektanta i wykonawcy.

Piotr Giemborek – Fabryka Dekoracji, (XIV spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, EC-1 Łódź, , 4-5 listopada 2021 roku) Każdy kto kiedykolwiek był zaangażowany w tworzenie ekspozycji w muzeach techniki czy też w centrach nauki poruszających tematykę osiągnięć inżynierii miał nadzieję, że stworzy wystawę idealną. Czy jednak jest to możliwe? Z pewnością chcielibyśmy, żeby tak było. […]

Problemy adaptacji obiektów fortecznych na cele muzealne na przykładzie Muzeum twierdzy Toruń

dr Mirosław Giętkowski– Kierownik Muzeum Twierdzy Toruń (XIII spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 16 września 2021 roku) Muzeum Twierdzy Toruń zostało zlokalizowane w staruch koszarach pruskich, wybudowanych w latach 1884–1897. Następnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego obiekt był wykorzystywany jako koszary, magazyny i warsztaty. Dokonano wówczas, w ramach adaptacji do nowych […]

Park militarny – rozrywka czy magazyn zbiorów?

Robert Sadowski Muzeum Wojska w Białymstoku (XIII spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 16 września 2021 roku) Muzea o profilu wojskowym, zarówno te, których organizatorem są organy administracji rządowej, samorządowej czy powstałe z inicjatywy stowarzyszeń lub osób  prywatnych, w większości stoją przed problemem sposobu ekspozycji i miejsca przechowywania zbiorów wielkogabarytowych. To, […]

Nie tylko muzealnictwo wojskowe. Problemy związane z eksponowaniem statków powietrznych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Mariusz Niestrawski XIII Forum Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Dęblin 2021 Zagadnienie zachowania obiektów historycznych z dziedziny lotnictwa cywilnego niewiele różni się od podobnego wyzwania dotyczącego samolotów i śmigłowców wojskowych. Nie ma bowiem większego znaczenia, czy omawiana jest ochrona samolotu w kolorze zielonooliwkowym czy też jaskrawożółtym. Decydującą rolę odgrywa materiał, z którego obiekty są wykonane. Niezależnie od […]

Plany ochrony obiektu muzealnego a koncepcja centralnych magazynów eksponatów

dr Radosław Tyślewicz (afiliacja: Akademia Marynarki Wojennej) XIII SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ,  Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 16 września 2021 r Podstawą do rozpoczętego w XXI wieku procesu tworzenia w poszczególnych krajach zcentralizowanych magazynów zbiorów muzealiów, często dla kilku instytucji o różnym profilu były wyniki badań i przeprowadzonych analiz w obszarze światowego muzealnictwa na […]