Bydgoskie dziedzictwo przemysłowe. Zarys problematyki

dr Marek Chamot prof. WSG, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 14 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Przemysłowy sztafaż

Filip Springer, reporter, fotograf i autor książek, 14 listopada 2018 r., Zabrze (VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Szyb Maciej Kopalni Concordia w Zabrzu – przykład unikatowego zachowania i wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego

mgr inż. arch. Danuta Żabicka-Barecka, dr inż. Zbigniew Barecki, mgr inż. Kamil Barecki, 14 listopada 2018 r., Zabrze (VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Szlaki dziedzictwa przemysłowego na tle szlaków kulturowych w Polsce

mgr Agnieszka Konior, mgr Weronika Pokojska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Dziedzictwo kulturowe – idea i potencjał

Dr Rafał Nowicki, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 15 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Zarządzanie Szlakami Kulturowymi

Dr hab. Łukasz Gaweł, Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, 14 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Zarządzanie szlakami kulturowo-turystycznymi o zasięgu regionalnym oraz międzynarodowym na przykładzie SZT i ERIH

dr Adam Hajduga, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wiceprezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – European Route of Industrial Heritage (ERIH), 14 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Dziedzictwo kulturowe techniki w edukacji muzealnej. Teraźniejszość i przyszłość partnerstwa edukacyjnego – możliwości rozwoju

Dr Renata Pater, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 23 kwietnia 2018 r., Szczecin (VI Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Kapitał naukowy uczniów a edukacja w muzeach

Dr Ilona Iłowiecka-Tańska, Dział Badań Centrum Nauki Kopernik, 23 kwietnia 2018 r., Szczecin (VI Spotkanie Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)