Dziedzictwo 150 lat rozwoju techniki wodociągowej na terenie Gdańska i Sopotu

dr inż. Michał Klugmann, Politechnika Gdańska, 13 czerwca 2019 r., Gdańsk (IX Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Bydgoskie dziedzictwo przemysłowe. Zarys problematyki

dr Marek Chamot prof. WSG, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 14 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Przemysłowy sztafaż

Filip Springer, reporter, fotograf i autor książek, 14 listopada 2018 r., Zabrze (VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Szyb Maciej Kopalni Concordia w Zabrzu – przykład unikatowego zachowania i wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego

mgr inż. arch. Danuta Żabicka-Barecka, dr inż. Zbigniew Barecki, mgr inż. Kamil Barecki, 14 listopada 2018 r., Zabrze (VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Szlaki dziedzictwa przemysłowego na tle szlaków kulturowych w Polsce

mgr Agnieszka Konior, mgr Weronika Pokojska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Dziedzictwo kulturowe – idea i potencjał

Dr Rafał Nowicki, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 15 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Zarządzanie Szlakami Kulturowymi

Dr hab. Łukasz Gaweł, Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, 14 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Zarządzanie szlakami kulturowo-turystycznymi o zasięgu regionalnym oraz międzynarodowym na przykładzie SZT i ERIH

dr Adam Hajduga, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wiceprezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – European Route of Industrial Heritage (ERIH), 14 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Dziedzictwo kulturowe techniki w edukacji muzealnej. Teraźniejszość i przyszłość partnerstwa edukacyjnego – możliwości rozwoju

Dr Renata Pater, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 23 kwietnia 2018 r., Szczecin (VI Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Kapitał naukowy uczniów a edukacja w muzeach

Dr Ilona Iłowiecka-Tańska, Dział Badań Centrum Nauki Kopernik, 23 kwietnia 2018 r., Szczecin (VI Spotkanie Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)