Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka
Krakowska Akademia im. Jana Frycza Modrzewskiego
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
STALOWA WOLA – ARCHITEKTONICZNY FENOMEN MIAST

1. Wstęp Okres lat 30. ubiegłego wieku to okres fascynacji stylem międzynarodowym, u podstaw którego z jednej strony ścierają się zasady indywidualnego poszukiwania twórczego w zakresie rozwiązań architektonicznych, z drugiej zaś racjonalne planowanie urbanistyczne z uwzględnieniem aspektu etycznego i społecznego. Stalowa Wola , miasto powstałe na tzw. surowym korzeniu jest swego rodzaju fenomenem urbanistycznym i […]

Wstępne wyniki badań archeologicznych realizowanych w ramach projektu: „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – Oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej.” DOMINIKA JENIEC, SKYAR FIRMA ARCHEOLOGICZNA

WstępPrace archeologiczne prowadzono w miejscowości Gdańsk, przy ul. Szerokiej 67/68, na dz. ew. nr 167, 168, 168, 138/7, 219/10, obręb 89. Obszar badań zlokalizowany jest w obrębie układu urbanistycznego miasta Gdańska wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 8 (z dn. 11.10.1947r.), obecnie nowy nr rejestru zabytków – 15; w budynku Żurawia Gdańskiego wpisanego […]

Wydobycie, transport i przechowywanie wielkogabarytowych elementów szkutniczych na przykładzie Szkuty z Czerska, Michał Aniszewski Państwowe Muzeum Archeologiczne, XVII Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, 9-10.XI.2022

W sierpniu 2018 roku ze stanowiska w Czersku (woj. mazowieckie, gm. Góra Kalwaria) został wydobyty i przetransportowany do Pracowni Konserwacji Drewna PMA w Rybnie wrak statku rzecznego. Został on po raz pierwszy odsłonięty w sierpniu 2009 roku i zadokumentowany przez zespół pod kierownictwem prof. Waldemara Ossowskiego. Obiekt ten to płaskodenna szkuta wiślanao długości około 30 […]

Łukasz Brządkowski, Most w Tczewie- wybitny przykład sztuki inżynieryjnej, XVII Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, 9-10.XI.2022

Zapraszam do zapoznania się z historią Mostu Tczewskiego, Międzynarodowego Zabytku Inżynierii Budowlanej i przyszłego Pomnika Historii. W momencie oddania do użytku, w roku 1857, był to najdłuższy most Europy i pierwszy żelazny most na Wiśle. Cud ówczesnej techniki i wzór dla budowniczych mostów XIX wieku. 1 września 1939 roku zaatakowany przez hitlerowców jako jedno z […]

Sławomir Frątczak „Muzeum Katyńskiej Muzeum Katyńskie – wzorcowy przykład architektury kontekstualnej w Polsce”

XVI Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, Muzeum Twierdzy Toruń, maj 2022 Posadowione (od września 2015 roku), na terenie Cytadeli Warszawskiej w nowej siedzibie-odsłonie Muzeum Katyńskie[1], to w skali stołecznej, ale również Polskiej i także światowej miejsce – pod wieloma względami wyjątkowe, a tym samym i zasługujące na szczególną uwagę. Bacząc, z różnych płaszczyzn możliwej oceny, o […]

Jak? Dlaczego? Po co? Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1875-1939). Pierwsze muzeum o charakterze technicznym w Królestwie Polskim.

Andrzej Damian Borsuk, 4-5 listopad 2021 r., Łódź (XIV Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Widzę – nazywam – rozumiem. Stymulowanie procesów poznawczych w edukacji muzealnej w zakresie kultury technicznej.

    mgr Paulina Długosz – kierownik Działu Edukacji Muzeum Miasta Łodzi XIV spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, EC-1 Łódź, , 4-5 listopada 2021 roku Muzeum Miasta Łodzi zostało powołane do życia 30 października 1975 roku (pod nazwą Muzeum Historii Miasta Łodzi). Kiedy rozpoczęło swoją działalność w mieście funkcjonowały już inne tego rodzaju placówki: Muzeum […]

„Skąd się bierze prąd? – czyli jak treść wpłynęła na formę multimediów w Centrum Nauki i Techniki EC1”

Dr Paweł BarczyńskiKierownik Działu Naukowo-DydaktycznegoCentrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. (XIV spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, EC-1 Łódź, , 4-5 listopada 2021 roku) Chcąc zaprezentować miejsce, w którym spotykamy się dzisiaj nie sposób nie sięgnąć w czasie wstecz – do czasów gazowego oświetlenia domów i ulic, pierwszych automobili, tramwajów konnych (choć te w Łodzi […]

Jak opowiadać o morskiej technice? Wybrane problemy edukacji muzealnej w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku w zakresie prezentacji zabytków techniki morskiej.

Przemysław Węgrzyn, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (XIV Forum SMSI, EC-1 Łódź, 4-5 listopada 2021 r.) W różnych oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku mamy wiele zabytków techniki morskiej udostępnianych zwiedzającym, zarówno w postaci wystaw stałych i czasowych, jak i w ramach działań edukacyjnych skierowanych do grup szkolnych oraz odbiorców indywidualnych. W tym drugim zakresie, […]

Aplikacje mobilne w muzeach – przegląd i trendy

Zuzanna Stańska – Moiseum (XIV spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, EC-1 Łódź, , 4-5 listopada 2021 roku) Jeszcze kilka lat temu temat aplikacji mobilnych był jednym z najbardziej omawianych na wszelkich konferencjach muzealnych, zarówno tych w kraju jak i za granicą. Każde muzeum chciało uczestniczyć w mobilnej rewolucji i wyjść naprzeciw domniemanym oczekiwaniom i przyzwyczajeniom […]