Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej?

W dniu 12 czerwca 2016 r. w Gliwicach powołane zostało Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, którego głównym celem jest rzecznictwo publiczne w sprawie muzeów technicznych, upowszechnianie wiedzy na temat obiektów sztuki inżynieryjnej, ich historii, wyposażenia i funkcjonowania oraz promowanie standardów ochrony i opieki nad nimi.

Władze Stowarzyszenia zapraszają Muzealników pracujący w instytucjach, których zbiory lub charakter działalności związane są z dziedzictwem technicznym do włączenia się w działalność Stowarzyszenia oraz do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.

Aby zostać Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską dostępną w zakładce SMSI/Do pobrania, a następnie wysłać na adres: 78-100 Toruń, Rynek Staromiejski 1 lub skan deklaracji przesłać mailem na adres aw.felinski@muzeumtechniki.eu lub smsi.fdsi@gmail.comNadesłany wniosek zostanie przedłożony Zarządowi SMSI na najbliższym posiedzeniu i poddany głosowaniu. O decyzji wnioskujący zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.

Składka członkowska w ramach przynależności do Stowarzyszenia wynosi 5 zł/m-c.

Zachęcamy również wszelkie podmioty, które chcą działać wspólnie z naszym Stowarzyszeniem na rzecz dziedzictwa sztuki inżynieryjnej do współpracy w formie członkostwa wspierającego. Aby zostać Członkiem Wspierającym wystarczy zwrócić się do Zarządu SMSI w formie pisemnej  z prośba o włączenie w poczet Członków – procedura przyjęcia jest identyczna jak w przypadku członkostwa zwykłego.

Składka Członka Wspierającego dla osoby fizycznej wynosi 10 zł/m-c, zaś dla osoby prawnej jest uwarunkowana wielkością podmiotu, i tak dla podmiotu zatrudniającego do 20 osób – 300,00 zł / rok, a dla podmiotu zatrudniające powyżej 20 osób – 600,00 zł / rok.

Chcemy stworzyć szeroką sieć współpracy podmiotów, które będą działać na rzecz sztuki inżynieryjnej. Zachęcamy do podjęcia współpracy oraz do przekazywania informacji potencjalnym zainteresowanym.

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej z siedzibą w Toruniu formalnie uzyskało wpis do KRS (o nr 0000632095) w dn. 12 sierpnia br. Statut SMSI dostępny jest na stronie – SMSI/Statut