Zarząd Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

Zarząd: 

  1.    Michał Franciszek Woźniak – Prezes Stowarzyszenia Muzeów Inżynieryjnych
  2.    Robert Domżał – Wiceprezes
  3.    Krystyna Patyk – Skarbnik
  4.    Andrzej Wojciech Feliński – Sekretarz
  5.    Paulina Kryg 
  6.    Paweł Pawłowski  
  7.    Marcin Zdanowski

 Komisja Rewizyjna

  1.    Ewa Wyka
  2.    Jan Maćkowiak
  3.    Stanisław Horoszko