Zarząd Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

Zarząd: 

  1.    Michał Franciszek Woźniak – Prezes Stowarzyszenia Muzeów Inżynieryjnych
  2.    Marek Golonka – Wiceprezes
  3.    Krystyna Patyk – Skarbnik
  4.    Marcin Zdanowski – Sekretarz
  5.    Paulina Kryg 
  6.    Andrzej Wojciech Feliński
  7.    Michał Górecki   

 Komisja Rewizyjna

  1.    Ewa Wyka – Przewodnicząca 
  2.    Jan Maćkowiak
  3.    Maciej Kułakowski