Społecznie odpowiedzialne… czyli jakie ma być współczesne muzeum?

dr Robert Domżał, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku XIII spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 16 września 2021 roku Organizatorzy V Seminarium Muzealnictwa Wojskowego połączonego z Forum Muzeów Sztuki Inżynieryjnej podjęli się odpowiedzieć na pytanie jak instytucje muzealne funkcjonują w zglobalizowanym świecie, przy stałym wzroście populacji, mobilności, przy zagrożeniach spowodowanych działaniami […]

SZTUKA SOLIDARNOŚCI

Roman Sebastyański XII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej w Gdańsku „Dziedzictwo Stoczni Gdańskiej”, 18-19 czerwca 2021 roku, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku   W sierpniu 1980 roku, w Stoczni Gdańskiej, narodziła się Solidarność – największy w dziejach świata pokojowy ruch społeczny oraz bezprecedensowe w historii osiągnięcie w dziedzinie demokratycznego samoorganizowania się społeczeństwa na wielką skalę. […]

Ochrona konserwatorska terenów dawnej Stoczni Gdańskiej – bieżąca praktyka i wyzwania na przyszłość

dr Tomasz Błyskosz (Narodowy Instytut Dziedzictwa Gdańsk) 18-19 czerwca 2021 r., Gdańsk (XII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Dziedzictwo 150 lat rozwoju techniki wodociągowej na terenie Gdańska i Sopotu

dr inż. Michał Klugmann, Politechnika Gdańska, 13 czerwca 2019 r., Gdańsk (IX Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Bydgoskie dziedzictwo przemysłowe. Zarys problematyki

dr Marek Chamot prof. WSG, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 14 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Przemysłowy sztafaż

Filip Springer, reporter, fotograf i autor książek, 14 listopada 2018 r., Zabrze (VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Szyb Maciej Kopalni Concordia w Zabrzu – przykład unikatowego zachowania i wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego

mgr inż. arch. Danuta Żabicka-Barecka, dr inż. Zbigniew Barecki, mgr inż. Kamil Barecki, 14 listopada 2018 r., Zabrze (VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Szlaki dziedzictwa przemysłowego na tle szlaków kulturowych w Polsce

mgr Agnieszka Konior, mgr Weronika Pokojska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Dziedzictwo kulturowe – idea i potencjał

Dr Rafał Nowicki, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 15 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Zarządzanie Szlakami Kulturowymi

Dr hab. Łukasz Gaweł, Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, 14 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)