XV spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Nowe funkcje architektury fortyfikacyjnej – problematyka Inżynieryjno-konserwatorska, 5-6 maja 2022 r., Toruń

Ochrona konserwatorska terenów dawnej Stoczni Gdańskiej – bieżąca praktyka i wyzwania na przyszłość

dr Tomasz Błyskosz (Narodowy Instytut Dziedzictwa Gdańsk) 18-19 czerwca 2021 r., Gdańsk (XII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

XIV spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Problematyka edukacji w zakresie dziedzictwa technicznego, 4-5 listopada 2021 r., Łódź

XIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

V Seminarium Muzealnictwa Wojskowego, 16 września 2021 r., Dęblin

XII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Dziedzictwo Stoczni Gdańskiej, 18-19 czerwca 2021 r., Gdańsk

Dziedzictwo 150 lat rozwoju techniki wodociągowej na terenie Gdańska i Sopotu

dr inż. Michał Klugmann, Politechnika Gdańska, 13 czerwca 2019 r., Gdańsk (IX Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Przemysłowy sztafaż

Filip Springer, reporter, fotograf i autor książek, 14 listopada 2018 r., Zabrze (VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

SMSI członkiem Forum Polskiego Muzealnictwa

W dniu 4 października 2018 r. osiem stowarzyszeń muzealnych podpisało porozumienie powołujące Forum Polskiego Muzealnictwa.

 

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej to podmiot, który w  założeniu ma reprezentować interesy i wyrażać potrzeby środowiska muzealnictwa technicznego oraz pełnić rolę zaplecza programowo-organizacyjnego dla Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.
Celem Stowarzyszenia jest rzecznictwo publiczne w sprawie muzeów technicznych, upowszechnianie wiedzy na temat obiektów sztuki inżynieryjnej, ich historii, wyposażenia i funkcjonowania oraz wypracowanie polskiej doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, promowanie standardów ochrony i opieki nad nimi.
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Bydgoskie muzeum jest placówką wielodziałową. Gromadzi zbiory z zakresu: archeologii, etnografii, historii, historii sztuki, historii techniki, muzyki oraz numizmatyki.  Mieści się w kilku budynkach usytuowanych w centrum Bydgoszczy oraz Exploseum – oddziale, którego siedzibę stanowi dawny kompleks niemieckiej fabryki zbrojeniowej z czasów II wojny światowej.