XVII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

9-10 listopada 2022 r., Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie

Jak? Dlaczego? Po co? Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1875-1939). Pierwsze muzeum o charakterze technicznym w Królestwie Polskim.

Andrzej Damian Borsuk, 4-5 listopad 2021 r., Łódź (XIV Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

XVI spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli

21 czerwca 2022 r., Stalowa Wola

XV spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Nowe funkcje architektury fortyfikacyjnej – problematyka Inżynieryjno-konserwatorska, 5-6 maja 2022 r., Toruń

Ochrona konserwatorska terenów dawnej Stoczni Gdańskiej – bieżąca praktyka i wyzwania na przyszłość

dr Tomasz Błyskosz (Narodowy Instytut Dziedzictwa Gdańsk) 18-19 czerwca 2021 r., Gdańsk (XII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

Przemysłowy sztafaż

Filip Springer, reporter, fotograf i autor książek, 14 listopada 2018 r., Zabrze (VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

 

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej to podmiot, który w  założeniu ma reprezentować interesy i wyrażać potrzeby środowiska muzealnictwa technicznego oraz pełnić rolę zaplecza programowo-organizacyjnego dla Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.
Celem Stowarzyszenia jest rzecznictwo publiczne w sprawie muzeów technicznych, upowszechnianie wiedzy na temat obiektów sztuki inżynieryjnej, ich historii, wyposażenia i funkcjonowania oraz wypracowanie polskiej doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, promowanie standardów ochrony i opieki nad nimi.




Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Muzeum mieści się w zabytkowych halach najstarszej krakowskiej zajezdni tramwajowej. Placówka gromadzi obiekty związane z rozwojem techniki kładąc szczególny nacisk na te, które ukazują rozwój polskiej myśli inżynieryjnej, wynalazczości, krajowych firm i zakładów przemysłowych. Muzeum posiada oddział plenerowy – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, w którym można poznawać prawa fizyki poprzez interaktywne doświadczenia.