Zaproszenie do udziału w konferencji TECHNIKA I NAUKA W MUZEUM

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej jako partner konferencji naukowej „Technika i nauka w muzeum” zaprasza do zgłaszania propozycji wystąpień referatowych.

Przemysłowy sztafaż

Filip Springer, reporter, fotograf i autor książek, 14 listopada 2018 r., Zabrze (VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

SMSI członkiem Forum Polskiego Muzealnictwa

W dniu 4 października 2018 r. osiem stowarzyszeń muzealnych podpisało porozumienie powołujące Forum Polskiego Muzealnictwa.

Zarządzanie Szlakami Kulturowymi

Dr hab. Łukasz Gaweł, Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, 14 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Miastotwórcza rola dziedzictwa sztuki inżynieryjnej – studium Zabrza, 14-15 listopada 2018 r., Zabrze

VII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Zarządzanie szlakami dziedzictwa technicznego – problemy i wyzwania, 14-15 czerwca 2018 r., Bydgoszcz

 

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej upowszechnia wiedznę na temat obiektów sztuki inżynieryjnej. Podejmuje problematykę związaną z określeniem zakresu dziedzictwa, jego ochrony i konserwacji oraz formy i zakresu jego udostępniania oraz promocji.
Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Mieści się we wpisanej do rejestru zabytków zajezdni tramwajowej. W muzeum prezentowane są między innymi: historia szczecińskiej komunikacji miejskiej, szczeciński przemysł motoryzacyjny oraz prototypy polskich pojazdów. Dodatkową atrakcję stanowi symulator tramwaju.