IX Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Funkcjonowanie muzeum techniki w przestrzeni miejskiej – problemy i wyzwania – studium pomorskie, 13 czerwca 2019 r., Gdańsk

Konferencja naukowa pt. „Włączamy w kulturę. Edukacja muzealna dla środowisk zagrożonych wykluczeniem”

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. Włączamy w kulturę. Edukacja muzealna dla środowisk zagrożonych wykluczeniem”, która odbędzie się dnia 20 września 2019 r.

Zaproszenie do udziału w konferencji TECHNIKA I NAUKA W MUZEUM

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej jako partner konferencji naukowej „Technika i nauka w muzeum” zaprasza do zgłaszania propozycji wystąpień referatowych.

Przemysłowy sztafaż

Filip Springer, reporter, fotograf i autor książek, 14 listopada 2018 r., Zabrze (VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

SMSI członkiem Forum Polskiego Muzealnictwa

W dniu 4 października 2018 r. osiem stowarzyszeń muzealnych podpisało porozumienie powołujące Forum Polskiego Muzealnictwa.

Zarządzanie Szlakami Kulturowymi

Dr hab. Łukasz Gaweł, Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, 14 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Miastotwórcza rola dziedzictwa sztuki inżynieryjnej – studium Zabrza, 14-15 listopada 2018 r., Zabrze

 

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej to podmiot, który w  założeniu ma reprezentować interesy i wyrażać potrzeby środowiska muzealnictwa technicznego oraz pełnić rolę zaplecza programowo-organizacyjnego dla Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.
Celem Stowarzyszenia jest rzecznictwo publiczne w sprawie muzeów technicznych, upowszechnianie wiedzy na temat obiektów sztuki inżynieryjnej, ich historii, wyposażenia i funkcjonowania oraz wypracowanie polskiej doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, promowanie standardów ochrony i opieki nad nimi.
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum gromadzi zabytki dotyczące dziejów wsi polskiej, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu całej Polski . W jego skład wchodzi pięć oddziałów: Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie, Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu, Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu oraz Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku.