IX Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Funkcjonowanie muzeum techniki w przestrzeni miejskiej – problemy i wyzwania – studium pomorskie, 13 czerwca 2019 r., Gdańsk

Rozpoczął się nabór na Słuchaczy konferencji naukowej pt. „Technika i nauka w muzeum”.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza na piątą konferencję z cyklu „Muzeum Formy i środki prezentacji”.

Konferencja naukowa pt. „Włączamy w kulturę. Edukacja muzealna dla środowisk zagrożonych wykluczeniem”

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. Włączamy w kulturę. Edukacja muzealna dla środowisk zagrożonych wykluczeniem”, która odbędzie się dnia 20 września 2019 r.

Przemysłowy sztafaż

Filip Springer, reporter, fotograf i autor książek, 14 listopada 2018 r., Zabrze (VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

SMSI członkiem Forum Polskiego Muzealnictwa

W dniu 4 października 2018 r. osiem stowarzyszeń muzealnych podpisało porozumienie powołujące Forum Polskiego Muzealnictwa.

Zarządzanie Szlakami Kulturowymi

Dr hab. Łukasz Gaweł, Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, 14 czerwca 2018 r., Bydgoszcz (VII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej)

 

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej to podmiot, który w  założeniu ma reprezentować interesy i wyrażać potrzeby środowiska muzealnictwa technicznego oraz pełnić rolę zaplecza programowo-organizacyjnego dla Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.
Celem Stowarzyszenia jest rzecznictwo publiczne w sprawie muzeów technicznych, upowszechnianie wiedzy na temat obiektów sztuki inżynieryjnej, ich historii, wyposażenia i funkcjonowania oraz wypracowanie polskiej doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, promowanie standardów ochrony i opieki nad nimi.
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Muzeum mieści się w zabytkowych halach najstarszej krakowskiej zajezdni tramwajowej. Placówka gromadzi obiekty związane z rozwojem techniki kładąc szczególny nacisk na te, które ukazują rozwój polskiej myśli inżynieryjnej, wynalazczości, krajowych firm i zakładów przemysłowych. Muzeum posiada oddział plenerowy – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, w którym można poznawać prawa fizyki poprzez interaktywne doświadczenia.